voopoo ประเมินผู้ไม่ดูดบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ 31 ผู้ที่ตรงตามเกณฑ์
voopoo

ประเมินผู้ไม่ดูดบุหรี่ที่ voopoo เป็นผู้ใหญ่ 31 ผู้ที่ตรงตามเกณฑ์การคัดสรร (อายุเฉลี่ย 24.3 ปี ± 4.3 สตรี 14 คนตารางที่ 1 ) ผู้เข้าร่วมทั้งปวง 31 คนได้กระทำวัดความเร็วของการไหลเวียนของโลหิตรวมทั้ง SvO

2สำเร็จ แล้วก็ผู้เข้าร่วม 30 คนได้ทำปฏิกิริยาต่อเส้นเลือดส่วนปลายเหตุเพราะรู้สึกป่วยหนักที่เกี่ยวเนื่องกับการอุดตันของข้อมือในผู้เข้าร่วมหนึ่งคน ปฏิกิริยาต่อเส้นเลือดได้รับการประมาณในผู้เข้าร่วม 30 คน ด้วยเ

หตุว่าผู้เข้าร่วมหนึ่งคนไม่กระทำตามคำเสนอแนะสำหรับเพื่อการกลั้นใจ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดทั้งปวงปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นๆทั้งปวง (มองรูปที่ 1 . )). ภายหลังการท้าการสูบไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมบางบุคคลรายงานอาการเวียนหัวหัวและก็/หรือหน้ามืด โดยไม่มีผู้ใดมีลักษณะอาการไอ รวมทั้งทุกคนสามารถทำสิ่งที่ท้าได้อย่างแม่นยำ

ข้อมูลแบบอย่าง MRI voopoo หลายเส้นเลือด
การเกิดปฏิกิริยาของเส้นเลือดส่วนปลาย — ขั้นตอนและก็พารามิเตอร์การถ่ายรูปของเส้นโลหิตที่แยกออกมาที่การวัดรากฐานและก็ระหว่างสภาวะเลือดคั่งแบบรีแอกครั้งฟในผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้แทนอยู่ในรูปที่ 2 เส้นเลือดแดงที่วัดที่จุดที่ต่างกันสี่จุดระหว่างโปรโตคอลข้อมือแสดงเอาไว้ภายในรูปที่ 2, Aซึ่งระบุว่าเส้นโลหิตแดงถึงการขยายตัวสูงสุดที่ 120 วินาทีจากการคลายข้อมือ (สำหรับผู้เข้าร่วมรายนี้) รูปที่ 2 Bชี้ให้เห็นว่าในเส้นเลือดดำตื้

น SvO 2ถึงค่าต่ำสุดภายหลังจากปลดปล่อยผ้าพันแขนเนื่องมาจากการชะล้างของเลือดที่ขาดออกสิเจน ไปถึงส่วนที่เป็นภาพในเวลาชำระล้าง ต่อจากนั้น ความอิ่มตัวของออกสิเจนจะมากขึ้นอย่างเร็วเหนือค่ารากฐ

าน (เกิน) ซึ่งระบุว่าเลือดที่เข้ามาซึ่งอุดมไปด้วยออกสิเจนนั้นเกินสิ่งที่จำเป็นเมตาบอลิซึมของเยื่อ กลับสู่ระดับพรีคัฟฟ์ SvO 2 (เบื้องต้น) เกิดขึ้นด้านในไม่กี่นาที ความเร็วของการไหลเวียนของโลหิตสำหรับในการบดบดของเส้นโลหิตแดงตีบผิวเผินเป็น triphasic โดยเริ่มจากจุดสุดยอดของ antegrade systolic และก็ตามด้วยยอดเสื่อมลงกว่าเดิมแล้วก็ยอดดอยลำดับที่สองระหว่าง diastole ( รูปที่ 2, C). อย่างไรก็ดี สภาวะเลือดคั่งในเลือดสูงที่เกิด

ปฏิกิริยาที่การปลดปล่อยผ้าพันแขนเป็นแอนตีเกรดแค่นั้น โดยจะฟื้นเป็นความเร็วที่การวัดเบื้องต้นด้านใน 1 นาทีจากสภาวะเงินฝืดข้อมือ